Tvrdé dřevo

mix buku, dubu, jasanu – průměrná výhřevnost 5525 MJ/prms

Polotvrdé dřevo

průměrná výhřevnost 5275 MJ/prms

Měkké dřevo

mix modřínu, borovice, smrku – průměrná výhřevnost 4295 MJ/prms